จุดดับแห่งนิรันดร์ : The End of Eternity

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: The End of Eternity
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: กลุ่มออบิทและ ‘ภาพรรณ
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1 ผู้ชำนาญการ
2 ผู้สังเกตการณ์
3 นักเรียนฝึกหัด
4 ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์
5 มนุษย์สามัญกาล
6 ผู้ลิขิตชีวิต
7 บทเริ่มแห่งอาชญากรรม
8 อาชญากรรม
9 สลับฉาก
10 ติดกับ
11 ครบรอบวงกลม
12 จุดเริ่มแห่งนิรันดร์กาล
13 สู่ยุคดึกดำบรรพ์
14 อาชญากรรมที่เกิดก่อน
15 การค้นหาในยุคดึกดำบรรพ์
16 ศตวรรษอันเร้นลับ
17 วงกลมใกล้ครบรอบ
18 จุดเริ่มแห่งอนันต์