โลหะนคร : The Caves of Steel

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: The Caves of Steel
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: กลุ่มออบิทและ ‘ภาพรรณ
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1 เข้าพบผู้บัญชาการ
2 หนึ่งรอบบนทางด่วนพิเศษ
3 เหตุร้ายที่ร้านขายรองเท้า
4 ครอบครัวนายตำรวจ
5 วิเคราะห์คดีฆาตกรรม
6 เสียงกระซิบในห้องนอน
7 เยือนอวกาศนคร
8 ถกปัญหาหุ่นยนต์
9 ถ้อยแถลงของชาวอวกาศ
10 บ่ายวันหนึ่งในชีวิตนายตำรวจ
11 เล่นเอาเถิดบนแถบเลื่อน
12 คำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ
13 ยกนี้เป็นทีของหุ่น
14 นามนั้นสำคัญนัก
15 จักกุมผู้ก่อการ
16 ปัญหาเรื่องสาเหตุจูงใจ
17 สรุปผลโครงการ
18 ปิดสำนวนคดี