สถาบันสถาปนาและโลก (Foundation and Earth) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation and Earth
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: จตุพล
บรรณาธิการ: วิชัย เชิดชีวศาสตร์
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 456 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)