สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา (Forward the Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Forward the Foundation
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)