ฝ่าวิกฤติสถาบันสถาปนา (Foundation and Chaos) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation and Chaos
ผู้เขียน: เกร็ก แบร์
ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 480 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)