ชัยชนะของสถาบันสถาปนา (Foundation’s Triumph) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation’s Triumph
ผู้เขียน: เดวิด บริน
ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย
บรรณาธิการ: ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 464 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)