สุดหนทางสถาบันสถาปนา (Foundation’s Fear) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation’s Fear
ผู้เขียน: เกรเกอรี่ เบนฟอร์ด
ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 512 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)