สถาบันสถาปนาและปฐมภพ (Foundation’s Edge) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation’s Edge
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: ทศพล
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 448 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1 สมาชิกสภา
2 นายกเทศมนตรี
3 นักประวัติศาสตร์
4 อวกาศ
5 วาจก
6 โลก
7 ชาวนา
8 หญิงชาวนา
9 ไฮเปอร์สเปซ
10 คณะกรรมการ
11 เซย์เซล
12 ตัวแทน
13 มหาวิทยาลัย
14 มุ่งหน้า
15 ปฐมสุริยะ
16 บรรจบ
17 ปฐมภพ
18 ปะทะ
19 ตัดสินใจ
20 ข้อสรุป