สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ (Foundation and Empire) : นิยายวิทยาศาส

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation and Empire
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: บรรยงก์
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ภาค 1 ท่านนายพล

1 การค้นหาผู้วิเศษ
2 ผู้วิเศษ
3 มือมรณะ
4 องค์พระจักรพรรดิ
5 สงครามเริ่มต้น
6 ราชวัลลภตัวโปรด
7 สินบน
8 สู่ทรานทอร์
9 บนพิภพทรานทอร์
10 สิ้นสงคราม

ภาค 2 มโนมัย

11 เจ้าบ่าว เจ้าสาว
12 ร้อยเอก และนายกเทศมนตรี
13 ร้อยโท และตัวตลก
14 คนครึ่งมนุษย์
15 นักจิตวิทยา
16 การประชุม
17 พิณมโนภาพ
18 สถาบันสถาปนาล่ม
19 เริ่มต้นการค้น
20 ผู้คิดทำลายล้าง
21 ฉากสลับในอวกาศ
22 มรณกรรมบนพิภพนิโอทรานทอร์
23 ซากพิภพทรานทอร์
24 เปลี่ยนแปลง
25 มรณกรรมของนักจิตวิทยา
26 สุดหนทาง