จุดดับแห่งนิรันดร์ : The End of Eternity

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: The End of Eternity ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: กลุ่มออบิทและ ‘ภาพรรณ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ 1 ผู้ชำนาญการ 2 ผู้สังเกตการณ์ 3 นักเรียนฝึกหัด 4 ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ 5 มนุษย์สามัญกาล 6 ผู้ลิขิตชีวิต 7 บทเริ่มแห่งอาชญากรรม 8 อาชญากรรม 9 สลับฉาก 10 ติดกับ 11 ครบรอบวงกลม 12 จุดเริ่มแห่งนิรันดร์กาล 13 สู่ยุคดึกดำบรรพ์ 14 […]

Admin

06/03/2018

มังกร

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า ผู้เขียน: แอนน์ แม็คคาฟฟรีย์ บรรณาธิการ: สินนภา สารสาส ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 199 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

I, ROBOT : ข้าคือหุ่นยนต์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: I, ROBOT ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์, ธีรวินท์/ธิดา ธัญญประเสริฐกุล บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 280 หน้า ลักษณะพิเศษ: ปกสีพิเศษ-spot UV, ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ ร็อบบี้ที่รัก (Robbie) สมดุลย์ (Runaround) เหตุผลที่แท้จริง (Reason) หุ่นยนต์พ่วง (Catch that Rabbit) หุ่นขี้จุ๊ (Liar!) […]

Admin

06/03/2018

ดุจดั่งอวตาร : ดุจดั่งอวตาร

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Rendezvous with RAMA ผู้เขียน: Arthur C.Clarke ผู้แปล: กลุ่มออบิท และธนพงษ์ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์ และศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 288 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

โลหะนคร : The Caves of Steel

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: The Caves of Steel ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: กลุ่มออบิทและ ‘ภาพรรณ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ 1 เข้าพบผู้บัญชาการ 2 หนึ่งรอบบนทางด่วนพิเศษ 3 เหตุร้ายที่ร้านขายรองเท้า 4 ครอบครัวนายตำรวจ 5 วิเคราะห์คดีฆาตกรรม 6 เสียงกระซิบในห้องนอน 7 เยือนอวกาศนคร 8 ถกปัญหาหุ่นยนต์ 9 ถ้อยแถลงของชาวอวกาศ 10 บ่ายวันหนึ่งในชีวิตนายตำรวจ 11 เล่นเอาเถิดบนแถบเลื่อน 12 คำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ 13 ยกนี้เป็นทีของหุ่น 14 […]

Admin

06/03/2018

ชัยชนะของสถาบันสถาปนา (Foundation’s Triumph) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation’s Triumph ผู้เขียน: เดวิด บริน ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 464 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

ฝ่าวิกฤติสถาบันสถาปนา (Foundation and Chaos) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation and Chaos ผู้เขียน: เกร็ก แบร์ ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 480 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

สุดหนทางสถาบันสถาปนา (Foundation’s Fear) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation’s Fear ผู้เขียน: เกรเกอรี่ เบนฟอร์ด ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 512 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา (Forward the Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Forward the Foundation ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ดร.ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

กำเนิดสถาบันสถาปนา (Prelude to Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ดร.ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์ ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018
1 2