NAS คืออะไร? จะเลือกซื้อยังไงดี?

NAS หรือ Network Attached Storage เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริหารและจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกเครือข่ายฯ สามารถเข้าถึงและจัดการไฟล์ข้อมูลต่างๆร่วมกันได้…

Passakorn Pacharoen

05/04/2018

ดูแลรักษา Power Bank อย่างไร ให้ใช้งานได้คงทน?

เดินทางไปไหนไกลๆ ถ้าต้องใช้โทรศัพท์อยู่บ่อยๆ ไม่ควรพลาดที่จะต้องพก Power Bank ติดตัวไปด้วย และเพื่อให้มันอยู่กับเราไปนานๆ มาดูวิธีใช้ที่ถูกต้องและการดูแลกันดีกว่า

Passakorn Pacharoen

05/04/2018

หน่วยวัดความจุไฟบนแบตเตอรี่ (mAh) บอกอะไรเรา?

บนแบตเตอรี่จะระบุตัวเลขความจุไฟมาให้ซึ่งมีหน่วยเป็น mAh อยากรู้มั๊ย ว่ามันคืออะไร? มันบอกอะไรเรา? และมันมีที่มาที่ไปอย่างไร? ถ้าอยากรู้ตามไปดูกันครับ

Passakorn Pacharoen

05/04/2018
1 9 10 11