ท่องเที่ยวสไตล์ไหน? ในแบบที่คุณเป็น? (ตอนที่ 2)

สิ่งแตกต่างระหว่าง Tourist กับ Traveller

 

8. “A journey is like marriage. The certain way to be wrong is to
think you control it.” (John Steinbeck)

“การเดินทางก็เหมือนกับชีวิตคู่ หนทางที่จะทำให้มันล้มเหลวได้ก็คือ
การคิดที่จะบังคับมัน”

9. “Our happiest moments as tourists always seem to come when
we stumble upon one thing while in pursuit of something else.” (Lawrence Block)

“ช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดของเราในฐานะนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นเมื่อ
เราพบพานกับสิ่งหนึ่งในขณะที่พยายามค้นหาอีกสิ่งหนึ่ง”

10. “A traveler without observation is a bird without wings.”
(Moslih Eddin Saadi)

“นักเดินทางที่ไร้ซึ่งการสังเกต ก็เหมือนกับนกที่ไม่มีปีกบิน”

11. “Life begins at the end of your comfort zone.” (Neale Donald Walsch)

“การใช้ชีวิตจริงๆนั้นจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อคุณเริ่มก้าวออกจากวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคย”

12. “All journeys have secret destinations of
which the traveler is unaware.” (Martin Buber)

“ทุกการเดินทางย่อมมีจุดหมายปลายทางซ่อนอยู่
จุดหมายที่นักเดินทางไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย”

13. “Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on,
deep and permanent, in the ideas of living.” (Miriam Beard)

“การเดินทางเป็นมากกว่าการเห็นภาพต่างๆ หากแต่มันคือการเปลี่ยนแปลง
ที่ดำเนินต่อไป ทั้งลึกซึ้งและถาวร ผ่านทัศนะของการมีชีวิต”

14. “For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for
travel’s sake. The great affair is to move.” (Robert Louis Stevenson)

“ในส่วนของฉัน ฉันเดินทางไม่ใช่เพื่อไปที่ไหนสักแห่ง แต่เพียงเพื่อให้ได้ไป
ฉันเดินทางเพียงเพื่อแค่ให้ได้ออกเดินทาง สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการได้ออกเดินทางไป”

15. “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is
no path and leave a trail” (Ralph Waldo Emerson)

“อย่าเลือกที่จะไปตามเส้นทางเดินที่มีไว้ให้
แต่จงเลือกไปในที่ที่ไม่มีเส้นทางเดินแล้วฝากเพียงรอยเท้าทิ้งเอาไว้แทน”

 

ทีนี้ตอบตัวเองได้ยัง ว่าคุณเป็น “Tourist” ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อไปเปิดหูเปิดตาและพักผ่อน หรือเป็น “Traveller” ผู้ที่มีใจรักการท่องเที่ยวผจญภัยในรูปแบบของนักเดินทาง

ขอบคุณเครดิตภาพจาก : holidify.com และ Twitter.com