ดูแลรักษา Power Bank อย่างไร ให้ใช้งานได้คงทน?

จริงๆแล้วด้วยคุณสมบัติของแบตเตอรี่ชนิด Li-ion (ลิเธียมไอออน) ที่ไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟทิ้งไว้เพื่อกระตุ้นก่อนการใช้งานในครั้งแรก แต่เพื่อเป็นการถนอมรักษาอย่างถูกวิธี หากซื้อแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) มาใช้ในครั้งแรก แนะนำว่าควรชาร์จไฟทิ้งไว้ เพื่อกระตุ้นเซลล์เก็บประจุเสียก่อน ซึ่งถ้าเป็นการเสียบเข้ากับไฟบ้านเพื่อชาร์จไฟ หากเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุ 10,000 mAh ขึ้นไป ควรชาร์จไฟทิ้งไว้ในครั้งแรกอย่างน้อย 12 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการชาร์จด้วยอัตราไฟเข้าต่ำ (แนะนำ) โดยเป็นการเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อชาร์จไฟเข้าไปเก็บไว้ในตัวแบตเตอรี่สำรอง แนะนำว่าควรเสียบชาร์จไฟทิ้งไว้ในครั้งแรกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ไม่ให้เสื่อมเร็ว แนะนำว่าไม่ควรใช้งานสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สำรองไว้ในขณะที่กำลังชาร์จไฟ ควรปล่อยให้สมาร์ทโฟนชาร์จไฟจนเต็ม แล้วถอดสายเชื่อมต่อออกเสียก่อนจึงนำไปใช้ อีกทั้งเรายังไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่สำรองเหลือไฟเก็บไว้ต่ำกว่า 30% เพราะหากนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อจ่ายไฟให้จนไฟในแบตเตอรี่สำรองหมด อาจทำให้แบตเตอรี่สำรองเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ไฟในแบตเตอรี่สำรองเหลือน้อย แต่ควรชาร์จไฟให้เต็มอยู่เสมอ

ขอบคุณภาพจาก : xiaomi