คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 400 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับกล้อง DSLR กันก่อน บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน กล้อง DSLR บทที่ 03 เทคนิคการใช้กล้อง DSLR ให้ได้อย่างโปรฯ บทที่ 04 เทคนิคการใช้งานแฟลชสำหรับกล้อง DSLR บทที่ 05 แสงและการจัดองค์ประกอบภาพ บทที่ 06 สูตร (ไม่) สำเร็จการถ่ายภาพแบบต่างๆ บทที่ 07 […]

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018

คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon EOS 650D

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 280 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มกราคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับกล้องแคนนอน EOS 650D บทที่ 02 โหมดถ่ายภาพ บทที่ 03 การปรับตั้งค่าต่างๆ บทที่ 04  การใช้งาน Picture Style บทที่ 05 การใช้งานแฟลช บทที่ 06 การถ่ายภาพด้วย Live View บทที่ 07 การถ่ายวิดีโอ บทที่ 08 […]

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018

คู่มือ Nikon D3200

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 310 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับกล้อง Nikon D3200 บทที่ 02 โหมดถ่ายภาพของกล้องนิคอน D3200 บทที่ 03 การปรับตั้งค่ากล้อง บทที่ 04  Picture Control บทที่ 05 การใช้งาน Live View และการถ่ายวิดีโอ บทที่ 06 การใช้งานแฟลช บทที่ 07 เปิดดูและจัดการภาพ บทที่ 08  […]

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018

คู่มือ Adobe Photoshop Lightroom 4

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 320 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี พร้อม  1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Lightroom 4 บทที่ 02 การจัดการกับภาพถ่าย บทที่ 03 การโพรเซสไฟล์วิดีโอด้วย Lightroom 4 บทที่ 04 อัพรูปขึ้น Facebook และ Flickr ด้วยคลิกเดียว บทที่ 05 การโพรเซสไฟล์ภาพถ่ายด้วยโมดูล Develop บทที่ 06 โพรเซสไฟล์ภาพถ่ายจำนวนมากด้วยความรวดเร็ว บทที่ […]

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018

ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง Nikon D5100 และ D3100

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 390 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กุมภาพันธ์ 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับกล้อง Nikon D3100 และ D5100 บทที่ 02 โหมดถ่ายภาพของ กล้องนิคอน D3100 และ D5100 บทที่ 03 การปรับตั้งค่ากล้อง บทที่ 04 Picture Control บทที่ 05 การใช้งาน Live View และการถ่ายวิดีโอ บทที่ 06 การใช้งานแฟลช บทที่ […]

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018

ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง Canon DSLR EOS 600D

ผู้เขียน : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล และ กมลวรรณ ลีลัคนาวีระ ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 390 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับกล้อง Canon EOS 600D บทที่ 2 การใช้งานกล้อง Canon EOS 600D บทที่ 3 ดูและจัดการภาพถ่าย บทที่ 4 เลือกใช้ White Balance และ Picture Style บทที่ 5 การถ่ายภาพด้วย Live View […]

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018

คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 400 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับกล้อง DSLR กันก่อน บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน กล้อง DSLR บทที่ 3 เทคนิคการใช้กล้อง DSLR ให้ได้อย่างโปรฯ บทที่ 4 เทคนิคการใช้งานแฟลชสำหรับกล้อง DSLR บทที่ 5 แสงและการจัดองค์ประกอบภาพ บทที่ 6 สูตร (ไม่) สำเร็จการถ่ายภาพแบบต่างๆ บทที่ 7 กระบวนการจัดการภาพถ่าย

ตะวัน พันธ์แก้ว

05/03/2018
1 2