คู่มือ Adobe Photoshop Lightroom 4

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 320 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี พร้อม  1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับ Lightroom 4
บทที่ 02 การจัดการกับภาพถ่าย
บทที่ 03 การโพรเซสไฟล์วิดีโอด้วย Lightroom 4
บทที่ 04 อัพรูปขึ้น Facebook และ Flickr ด้วยคลิกเดียว
บทที่ 05 การโพรเซสไฟล์ภาพถ่ายด้วยโมดูล Develop
บทที่ 06 โพรเซสไฟล์ภาพถ่ายจำนวนมากด้วยความรวดเร็ว
บทที่ 07 การปรับแต่งภาพเฉพาะส่วน
บทที่ 08  Lightroom และ Photoshop
บทที่ 09 ดูสีก่อนพิมพ์จริงด้วย Soft Proofing
บทที่ 10 การ Export ภาพถ่ายไปใช้งาน
บทที่ 11 ติดแท็กพิกัด GPS ให้ภาพถ่ายแบบง่าย ๆ
บทที่ 12 ออกแบบและสร้าง Photobook ด้วยโมดูล Book
บทที่ 13 พรีเซ็นต์ผลงานภาพถ่ายด้วยสไลด์โชว์
บทที่ 14 การพิมพ์ภาพถ่ายด้วย Lightroom
บทที่ 15 การสร้างเว็บแกลเลอรี่