ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง Nikon D5100 และ D3100

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 390 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กุมภาพันธ์ 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับกล้อง Nikon D3100 และ D5100
บทที่ 02 โหมดถ่ายภาพของ กล้องนิคอน D3100 และ D5100
บทที่ 03 การปรับตั้งค่ากล้อง
บทที่ 04 Picture Control
บทที่ 05 การใช้งาน Live View และการถ่ายวิดีโอ
บทที่ 06 การใช้งานแฟลช
บทที่ 07 การใช้งาน โหมด Effect
บทที่ 08 เปิดดูและจัดการภาพ
บทที่ 09 การพิมพ์ภาพถ่าย
บทที่ 10 ฟังก์ชั่นอื่นๆที่น่าสนใจ
บทที่ 11 การใช้งาน Nikon ViewNX 2
APPENDIX A ความรู้เบื้องต้นเรื่องแสงกับการถ่่ายภาพ
APPENDIX B พื้นฐานการถ่ายภาพ
APPENDIX C เทคนิคการถ่ายภาพ