คู่มือ Nikon D3200

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 310 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับกล้อง Nikon D3200
บทที่ 02 โหมดถ่ายภาพของกล้องนิคอน D3200
บทที่ 03 การปรับตั้งค่ากล้อง
บทที่ 04  Picture Control
บทที่ 05 การใช้งาน Live View และการถ่ายวิดีโอ
บทที่ 06 การใช้งานแฟลช
บทที่ 07 เปิดดูและจัดการภาพ
บทที่ 08  การพิมพ์ภาพถ่าย
บทที่ 09  ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
บทที่ 10 การใช้งาน Nikon ViewNX 2
Appendix A ความรู้เบื้องต้นเรื่องแสงกับการถ่ายภาพ
Appendix B พื้นฐานการถ่ายภาพ
Appendix  C เทคนิคการถ่ายภาพ