ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง Canon DSLR EOS 600D

ผู้เขียน : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล และ กมลวรรณ ลีลัคนาวีระ
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 390 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับกล้อง Canon EOS 600D
บทที่ 2 การใช้งานกล้อง Canon EOS 600D
บทที่ 3 ดูและจัดการภาพถ่าย
บทที่ 4 เลือกใช้ White Balance และ Picture Style
บทที่ 5 การถ่ายภาพด้วย Live View และการบันทึกวิดีโอ
บทที่ 6 ตั้งค่าการทำงานอื่นๆ และการตั้งค่า Custom Functions
บทที่ 7 การใช้งานแฟลชเบื้องต้น
บทที่ 8 เลนส์ และอุปกรณ์เสริม
บทที่ 9 การสั่งพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้อง
บทที่ 10 การโหลดภาพ ลงคอมพิวเตอร์และวิธี อัพเดทเฟิร์มแวร์กล้อง
บทที่ 11 ปรับแต่งภาพถ่าย ด้วยโปรแกรม Digital Photo Professional
APPENDIX A ความรู้เบื้องต้นเรื่องแสงกับการถ่่ายภาพ
APPENDIX B พื้นฐานการถ่ายภาพ
APPENDIX C เทคนิคการถ่ายภาพ