คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon EOS 650D

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 280 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มกราคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับกล้องแคนนอน EOS 650D
บทที่ 02 โหมดถ่ายภาพ
บทที่ 03 การปรับตั้งค่าต่างๆ
บทที่ 04  การใช้งาน Picture Style
บทที่ 05 การใช้งานแฟลช
บทที่ 06 การถ่ายภาพด้วย Live View
บทที่ 07 การถ่ายวิดีโอ
บทที่ 08 การเปิดดูและจัดการภาพถ่าย
บทที่ 09 การพิมพ์ภาพถ่าย
บทที่ 10 ฟังก์ชั่นอื่นๆที่น่าสนใจ
บทที่ 11 ปรับแต่งภาพถ่ายด้วย Canon Digital Photo Professional (DPP)