Super Excel

รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excelโดย VBA หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ
เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายชัดเจนสร้างงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

นันทนี แขวงโสภา

11/10/2021

คัมภีร์ Python ฉบับสมบูรณ์

คู่มือภาษาไพธอนที่ละเอียดที่สุด พร้อมตัวอย่างใช้งานจริง
เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่รู้ว่าเขียนโปรแกรมต้องเริ่มจากตรงไหน หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์มากๆ สามารถอ่านทำความเข้าใจได้โดยง่าย เมื่อปูพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะอธิบายเนื้อหาที่ยากขึ้น โดยจะอธิบายถึงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษาไพธอน และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับงาน Data Science หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ Python ไว้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

29/09/2021

โซลาร์เซลล์ 101

พื้นฐานเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ควรรู้ก่อนติดตั้ง ข้อมูลทันสมัย ใช้งานได้จริงความรู้พื้นฐาน และคำถามที่พบบ่อย, ติดโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่ดี,ควรติดแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟหรือไม่ประหยัดค่าไฟได้แค่ไหน กี่ปีถึงจะคุ้ม, ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์สูบนํ้าทำอย่างไร รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างแผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์,แบตเตอรี่่,อุุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่่นๆที่่เกี่่ยวข้อง ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง,การขออนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในการนำโซลาเซลล์ไปประยุุกต์ ใช้งานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

yadpirunk

29/09/2021

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบรูณ์

คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA เล่มนี้จะอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทอย่างเข้มข้น โดยเน้นให้อ่านเข้าใจง่ายเป็นหลัก เนื้อหาในเล่มครอบคลุมถึงจาวาเวอร์ชั่น 16 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

16/06/2021
1 2 60