AI Digital watermark หรือการติด tag

AI Digital watermark หรือการติด tag ว่าเป็นผลงานที่สร้างจาก AI ไม่ใช่แค่ลายน้ำบนรูปเท่าที่เรามองเห็นอย่างที่หลายคนเข้าใจ (ซึ่งมักจะคิดกันว่าแค่ลบหรือ crop ออกก็หายแล้ว) แต่เป็นการฝังข้อมูลดิจิตอลที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในชิ้นงาน เพื่อให้สามารถตรวจจับได้ว่าสร้างจาก AI ถึงแม้จะนำมาแก้ไขตัดต่อไปแล้วด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดย tag หรือ watermark นี้อาจจะทำไว้แบบให้เห็นชัดเจน หรือซ่อนไม่ให้เห็นก็ได้

Vasin Permsup

12/05/2024

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการติดตั้ง SOLAR CELL

ตรวจสอบและวิเคราะห์ระดับแสง : ประเมินระดับแสงอาทิตย์และช่วงเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประเมินพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมถึงสิ่งที่กีดขวาง เช่น ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

YadpirunK

07/06/2023

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

เมื่อพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นการพลิกโฉมโลกหรือเป็นการเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต ความคิด และกระบวนการทำงานต่างๆ ของเราไปอย่างสิ้นเชิงนั้น ปัจจุบันความฉลาดของมนุษย์ได้นำพาโลกของเราให้ก้าวเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution (4IR) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จับเอาองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ที่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ, เครื่องจักรกล, ยานพาหนะต่างๆ, ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

YadpirunK

09/05/2023

การบำรุงรักษารถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 และค่าใช้จ่าย

โดยหลักการแล้วรถ Hybrid ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น HEV, PHEV, EREV ต่างก็มีสองระบบ คือมีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้มีภาระในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรถที่มีระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันหรือไฟฟ้าล้วนก็ตาม เพราะชิ้นส่วนและความซับซ่อนในการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น ก็หมายถึงว่ามีกลไกที่ต้องบำรุงรักษามากขึ้น ใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย

Vasin Permsup

07/03/2023

รถ 𝐏𝐇𝐄𝐕 ชาร์จไฟตามสถานีชาร์จได้หรือไม่?

ระบบชาร์จมักเป็นแบบ AC ที่มีอัตราการชาร์จไม่เกิน 7 kW เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ใหญ่มาก จึงมักจะไม่มีระบบรองรับการชาร์จแบบไฟ DC (Fast Charge) ซึ่งทำให้ชาร์จได้เร็วแค่เท่ากับเครื่องชาร์จตามบ้าน (Wall Charger หรือ Wall box) ทั่วไปซึ่งต้องใช้เวลาชาร์จหลายชั่วโมง ซึ่งไม่เหมาะกับการแวะช่าร์จระหว่างเดินทางไกล และก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอขนาดนั้นด้วยเพราะถ้ามีน้ำมันในถังก็วิ่งได้แล้ว

Vasin Permsup

27/02/2023

รถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 ขับแบบ 𝐎𝐧𝐞-𝐏𝐞𝐝𝐚𝐥 ได้หรือไม่?

โดยปกติการขับขี่แบบใช้คันเร่งเพียงอย่างเดียวหรือ One-Pedal driving ที่มีในรถ BEV นั้นก็คือ พอถอนเท้าจากคันเร่งปั๊บก็ให้รถเริ่มทำการลดความเร็วด้วยการหน่วง หรือใช้ระบบเบรคแบบ Regenerative ได้เลยโดยยังไม่ต้องเหยียบแป้นเบรค ซึ่งถ้าใช้จนคล่องแล้วก็อาจจะลดโอกาสที่ต้องย้ายเท้าไปเหยียบแป้นเบรคให้ลดลงเหลือแต่เท่าที่จำเป็น

Vasin Permsup

27/02/2023

รถ Hybrid ตอนขับแบบไฟฟ้าล้วนจะเหมือนรถ 𝐁𝐄𝐕 หรือไม่

โดยหลักการแล้วทั้งรถ Hybrid ทั้ง HEV และ PHEV เวลาที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน (mode EV) ก็จะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV แต่อาจจะไม่ได้การตอบสนองที่แรงเท่า เพราะมักจะใส่มอเตอร์มาในขนาดเล็กกว่ารถไฟฟ้าล้วน นอกจากนี้การเร่งที่ตัวมอเตอร์อาจรู้สึกหน่วงกว่าอยู่บ้าง เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ยังอาจมีการสูญเสียกำลังผ่านระบบเกียร์ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ด้วย (ถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ติดในขณะนั้นก็ตาม) ในขณะที่รถ BEV ไม่มีตรงนี้ แต่ความแตกต่างนี้จะมากน้อยขึ้นกับการออกแบบรถแต่ละรุ่น และความรู้สึก “ทันใจ” ของผู้ขับขี่แต่ละคนด้วย

Vasin Permsup

27/02/2023

ระบบเบรคสร้างพลังงานคืน (𝐑𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠)

ระบบเบรกแบบที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับคืนได้นี้ มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตั้งแต่ Regenerative Braking หรือ Kinetic Energy Recovery System (KERS) หรืออื่นๆ เช่น ระบบเบรกฟื้นฟูพลังงาน (Recuperative Braking) แต่โดยรวมแล้วคือการเอามอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกับที่ใช้ขับเคลื่อนรถนี่แหละ มาปั่นไฟกลับคืนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

Vasin Permsup

27/02/2023

𝐌𝐨𝐝𝐞 การทำงานของรถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

รถ Hybrid แต่ละยี้ห้อ แต่ละรุ่นก็อาจมี mode การทำงานที่แตกต่างกันออกไปวิธีการควบคุมให้เข้า Mode เหล่านั้นก็มีทั้งใช้ปุ่มกด ใช้สวิทช์แบบโยกได้หลายตำแหน่งหรือบาง Mode การทำงานก็ไปรวมเข้ากับเกียร์ แต่โดยรวมแล้วจะมีที่คล้ายๆ กันดังนี้(บางรุ่นอาจมีไม่ครบทุก Mode หรือมีมากกว่า หรือเรียกชื่อแตกต่างจากนี้)

Vasin Permsup

09/02/2023

รถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 ประหยัดกว่ารถน้ำมันได้อย่างไร?

ตามปกติรถที่ใช้น้ำมันเครื่องยนต์ทำงานก็จะมีช่วงที่เร่งออกตัว (หรือเร่งแซง) ช่วงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่ แล้วก็ช่วงเบรค ซึ่งในสามช่วงนี้ ช่วงที่ออกตัวก็จะเปลืองพลังงานมากที่สุด เพราะเราต้องเร่งเครื่องยนต์จนถึงรอบสูงระดับหนึ่ง เครื่องยนต์ถึงจะมีกำลังมากพอที่จะทำให้รถสามารถออกตัวเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนช่วงที่กินพลังงานน้อยที่สุดคือช่วงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่

Vasin Permsup

08/02/2023
1 2 11