ขั้นตอนการจัดส่ง

  -  บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ทางพัสดุไปรษณีย์ ภายใน 1 สัปดาห์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางไปรษณีย์) ถ้าจะเข้ามารับเองที่บริษัท (โปรดโทร.นัดก่อน)
  -  หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์ โปรดติดต่อทางบริษัท เบอร์โทร 02-6190070 กด 1