PHOTOSHOP CC 2020

EP.01 เริ่มต้นใช้งาน Photoshop และส่วนประกอบหน้าจอ

EP.02 การจัดการกับไฟล์ภาพ คำสั่งสร้าง-เปิดภาพ-บันทึกและปิด

EP.03 เปลี่ยนขนาดรูปภาพ Image Size