Super Excel

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา
ราคา  299 บาท
รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excelโดย VBA หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายชัดเจนสร้างงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

นันทนี แขวงโสภา

11/10/2021

สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา
ปกติราคา 335 บาท
สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ ให้มีความหลากหลายและครบถ้วนมากกว่าเวอร์ชั่นแรก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกนำ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานแบบมืออาชีพ

นันทนี แขวงโสภา

30/03/2019