คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01  Toast และ Activity บทที่ 02 Dialog และ Notification บทที่ 03  Menu และ Action Bar บทที่ 04 ListView, ListActivity  และ Spinner บทที่ 05 การทำงานกับรูปภาพ บทที่ 06 โทรศัพท์ […]

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด:  17*22  ซม. จำนวนหน้า: 424 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ  พร้อม DVD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับแอนดรอยด์ บทที่ 02 การติดตั้ง เครื่องมือพัฒนา บทที่ 03 สร้างแอพแรกของคุณ บทที่ 04 พื้นฐานการพัฒนา Android Application บทที่ 05 การออกแบบ UI  และจัดการกับอีเวนต์ บทที่ 06 เริ่มต้นสร้างเกมซูโดกุ บทที่ […]

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

07/03/2018

สร้างเว็บ Mobile Application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22 ซม. จำนวนหน้า: 304  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 พื้นฐานการใช้งาน Dreamweaver CS6 บทที่ 02 เริ่มต้นสร้างไฟล์ jQuery Mobile และหน้า Page บทที่ 03 จัดการกับ Header, Footer และ Content บทที่ 04  สร้างปุ่ม (Button), ลิงค์เชื่อมโยง และใส่เอฟเฟ็คต์เปลี่ยนหน้า Page บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 232 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แนะนำการเขียนโปรแกรมWindows Phone 7 บทที่ 02 การติดตั้งเครื่องมือสำหรัพัฒนาโปรแกรม Window บทที่ 03 เริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม Hello World บทที่ 04 การพัฒนาโปรแกรมนำทางบนหน้าจอ (Page Navigation) บทที่ 05 การใช้งานทิศทางหน้าจอโทรศัพท์ (Screen Orientation) บทที่ 06 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือเขียน iPhone Apps

ผู้เขียน : รวิทัต ภู่หลำ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 344 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กรกฏาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 00 บทนำ บทที่ 01 เตรียมตัวเดินทาง บทที่ 02 Hello World บทที่ 03 แนวคิดเชิงวัตถุ และการโปรแกรม เชิงวัตถุใน Objective-C บทที่ 04 วัตถุพื้นฐาน (Foundation Objects) บทที่ 05 การออกแบบโปรแกรมแบบแยกสังขาร บทที่ 06 ชำแหละการทำงานของ iOS […]

Admin

06/03/2018

3 Steps DSLR Photography

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19.05*21.59 ซม. จำนวนหน้า: 240  หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ CHAPTER 01 เห็นขาวเป็นขาว เห็นดำเป็นดำ CHAPTER 02 เล่นกับแสง CHAPTER 03 หลังชัด หรือ หลังเบลอ CHAPTER 04 เชื่องช้า กับ ชัตเตอร์ CHAPTER 05 ชัตเตอร์หยุดโลก CHAPTER 06  Mini Portrait CHAPTER 07 Night Scene CHAPTER […]

Admin

05/03/2018

Perfect Portrait Beauty Retouching

ผู้เขียน : สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19.05*21.59 ซม. จำนวนหน้า: 288 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ CHAPTER Hair CHAPTER Face CHAPTER BODY&FACE CHAPTER MOOD&TONE

Admin

05/03/2018

ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพ็ค

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16*16.9 ซม. จำนวนหน้า: 192 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ Chapter 1 เริ่มต้นกับกล้องตัวจิ๋ว Chapter 2 สำรวจกล้อง ลองใช้งาน Chapter 3 เทคนิคเพื่อกล้องคอมแพ็คโดยเฉพาะ Chapter 4 ตกแต่งเพิ่มเติม เพื่อภาพที่ดีกว่า

Admin

02/03/2018

Macro Photography : สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก

ผู้เขียน : Oberon ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 20.32 x 22.86 ซม. จำนวนหน้า: 180 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 ก้าวสู่โลกของมาโคร บทที่ 2 อุปกรณ์สำหรับงานมาโคร บทที่ 3 เทคนิคพื้นฐานการถ่ายภาพมาโคร บทที่ 4 เคล็ด (ไม่ลับ) กับการเข้าใกล้แมลงตัวน้อย บทที่ 5  Digital Darkroom มาโครในห้องมืดดิจิตอล

Admin

02/03/2018

3 Steps Photography สรรค์สร้างภาพสวยได้ใน 3 ขั้นตอน

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 20.32 x 22.86 ซม. จำนวนหน้า: 240 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 เห็นขาวเป็นขาว เห็นดำเป็นดำ บทที่ 2 เล่นกับแสง บทที่ 3  หลังชัดหรือหลังเบลอ บทที่ 4 เชื่องช้ากับชัตเตอร์ บทที่ 5 ชัตเตอร์หยุดโลก บทที่ 6 Mini Portrait บทที่ 7 Night Scene บทที่ 8 เมื่อต้องใช้แฟลช บทที่ 9 […]

Admin

02/03/2018
1 29 30 31