มือใหม่หัดใช้ Dreamweaver 8

ผู้เขียน : นวอร แจ่มขำ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 13×18 ซม. จำนวนหน้า: 256 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทนำ ก่อนจะเป็นเว็บไซท์ บทที่ 01 เริ่มการใช้งาน Dreamweaver 8 บทที่ 02 การสร้างเว็บเพจและเว็บไซท์ บทที่ 03 การใส่ข้อความลงบนเว็บเพจ บทที่ 04 การแทรกภาพในเว็บเพจ บทที่ 05 การสร้างไฮเปอร์ลิงค์ บทที่ 06 การสร้างตาราง บทที่ 07 การจัดหน้าเว็บเพจ ด้วยมุมมอง Layout บทที่ 08 การใช้ Layer จัดหน้าเว็บเพจ บทที่ 09 การสร้างเว็บไซท์ด้วย […]

Admin

12/03/2018

คู่มือ+CD 50 เทคนิค Photoshop

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 12×18 ซม. จำนวนหน้า: 64 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ ตัวอักษรลายไม้ ตัวอักษรพิมพ์บนโลหะ ตัวอักษรสีทอง ตัวอักษรหิน ตัวอักษรสามมิติ ตัวอักษรความเร็วสูง เส้นขอบตัวอักษร ตัวอักษรฟองสบู่ ภาพถ่ายในตัวหนังสือ ตัวอักษรถูกยิง ลายผ้าทหาร ผืนผ้าลายสก๊อต ลายเส้นในรูปภาพ ลายเส้นคลื่นไฟฟ้า ลายเส้นวงจรไฟฟ้า เส้นเอฟเฟ็คต์ให้มีมิติ ภาพ Pattern บนภาพหลัก ภาพลายผ้าปักครอสติช สวยใสด้วย photoshop แต่งคิ้วให้สวย ตัดต่อภาพ ซ่อมภาพเก่า เปลี่ยนชุดได้ดั่งใจ ต่อภาพที่ขาดจากกัน ทำให้ฉากหลังเบลอ แปลงโฉมหน้าเป็นตัวตลก เพิ่มวัตถุโดยใช้ Patch Tool สร้างเงาสะท้อนกระจก ปรับแสงของภาพให้สมดุล ทำภาพสีน้ำมัน […]

Admin

12/03/2018

คู่มือ+CD Dreamweaver MX 2004

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 12×18 ซม. จำนวนหน้า: 160 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Dreamweaver MX 2004 บทที่ 2 การทำงานกับ Site และ File บทที่ 3 การใส่เนื้อหาให้กับเว็บเพจ บทที่ 4 การใส่ภาพประกอบเว็บเพจ บทที่ 5 การสร้าง Hyperlink บทที่ 6 จัดหน้าเว็บเพจด้วย Table บทที่ 7 จัดหน้าเว็บเพจด้วย มุมมอง Layout บทที่ 8 จัดหน้าเว็บเพจด้วย Layer […]

Admin

12/03/2018

อินไซท์ Visual Basic .NET ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นันทนี แขวงโสภา ประเภทหนังสือ:ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19×25.5 ซม. จำนวนหน้า: 536 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 : รู้จักกับ Microsoft .NET และ Visual Basic .NET บทที่ 2 : เริ่มต้นใช้งาน Visual Basic .NET บทที่ 3 : เริ่มสร้างโปรแกรม ด้วย VB .NET บทที่ 4 : ชนิดข้อมูล, ค่าคงที่ และโอเปอเรเตอร์ บทที่ 5 : คำสั่งควบคุมการทำงานและโปรแกรมย่อย บทที่ 6 : […]

Admin

12/03/2018

คู่มือ+CD Windows XP

ผู้เขียน : พิษณุ ปุระศิริ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 12×18 ซม. จำนวนหน้า: 160 หน้า ราคา: 169 บาท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ คอมพิวเตอร์กับ Windows XP หน้าตาของ Windows XP การทำงานกับดิสก์ โฟลเดอร์ และไฟล์ การทำงานกับ Control Panel เปิดโลกบันเทิงกับ Windows XP การดูแลและบำรุงรักษาระบบ การใช้งานกับ Internet

Admin

12/03/2018

คู่มือ+CD Photoshop CS

ผู้เขียน : ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 12×18 ซม. จำนวนหน้า: 96 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับ Photoshop CS บทที่ 2 การใช้งานพื้นฐาน บทที่ 3 การสร้าง Selection ด้วยเครื่องมือต่างๆ บทที่ 4 เลเยอร์ Layer บทที่ 5 ข้อความและการปรับแต่งข้อความ บทที่ 6 การวาดภาพและการปรับแต่งสีในโปรแกรม Photoshop บทที่ 7 การตกแต่งและแก้ไขภาพ บทที่ 8 เส้น Path และรูปทรง Shape บทที่ 9 […]

Admin

12/03/2018

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

ผู้เขียน : นิรุธ อำนวยศิลป์ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 320 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 ก่อนเข้าสู่โลกแห่งภาษา C บทที่ 2 ภาษา C เบื้องต้น บทที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม บทที่ 4 รหัสควบคุม และการคํานวณ บทที่ 5 ตัวแปรในภาษา C บทที่ 6 เงื่อนไขในภาษา C บทที่ 7 การทําซ้ำ บทที่ 8 การสร้าง และใช้งานฟังก์ชั่น บทที่ 9 ฟังก์ชั่นแบบไม่ธรรมดา บทที่ 10 รู้จักกับอาเรย์ บทที่ 11 […]

Admin

12/03/2018

เรียนลัด C# และการเขียนโปรแกรม .NET

ผู้เขียน : สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 240 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทนำ Intro วันที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและการติดตั้ง .NET Framework วันที่ 2 โครงสร้างของภาษา C# และ VB.NET วันที่ 3 การเขียนโปรแกรมด้วย C#, VB.NET เบื้องต้น วันที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย C#, VB.NET ตอนที่ 1 วันที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย C#, VB.NET ตอนที่ 2 วันที่ 6 […]

Admin

12/03/2018

คู่มือเรียน SQL ด้วยตัวเอง

ผู้เขียน : ผศ. ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17×24 ซม. จำนวนหน้า: 208 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 ฐานข้อมูลและ SQL บทที่ 2 การสร้างเทเบิลและจัดการข้อมูล บทที่ 3 การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (SELECT) บทที่ 4 การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT… WHERE) บทที่ 5 สอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ บทที่ 6 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับกลุ่มข้อมูล บทที่ 7 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับตัวอักษร วันที่ และเวลา บทที่ 8 การสอบถามข้อมูลแบบซ้อนกัน (SELECT … SELECT) บทที่ 9 การสอบถามข้อมูลแบบจัดกลุ่มข้อมูล […]

Admin

12/03/2018

อินไซท์ SQL Server 7 Step by Step : ครอบคลุมเวอร์ชั่น 2000

ผู้เขียน : อำไพ สินลิขิตกุล ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19×24 ซม. จำนวนหน้า: 584 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 แนะนำ SQL Server 7 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม SQL Server บทที่ 4 การจัดการเซอร์วิส บทที่ 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ SQL Server บทที่ 6 ออบเจ็คและชนิดข้อมูล บทที่ 7 สร้างและจัดการยูสเซอร์ บทที่ 8 การจัดการดาต้าเบสของ SQL Server บทที่ […]

Admin

08/03/2018
1 28 29 30 31