จัดการ ตกแต่ง แบ่งปัน ภาพถ่ายดิจิตอล

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51×19.05 ซม. จำนวนหน้า: 320 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 นำไฟล์ภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ บทที่ 2 การจัดการไฟล์ภาพ บทที่ 3 การปรับแสงบนภาพ บทที่ 4 การปรับสีภาพ บทที่ 5 การแก้ไขภาพเบื้องต้น บทที่ 6 การสร้างภาพพาโนรามา บทที่ 7 การใส่เอฟเฟ็คต์บนภาพ บทที่ 8 การใส่ข้อความ และลายน้ำดิจิตอล บทที่ 9 การตกแต่งภาพด้วย PhotoScape บทที่ 10 การตัดขอบภาพ (Crop) บทที่ 11 การปรับขนาดภาพ […]

Admin

02/03/2018

กล้องดิจิตอลและการแต่งภาพ

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ ขนาด: 16.51×19.05 ซม. จำนวนหน้า: 408 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด   สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับกล้องดิจิตอล บทที่ 2 เบื้องต้นกับการถ่ายภาพ บทที่ 3 ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล บทที่ 4 เทคนิคการถ่ายภาพ บทที่ 5 โอนย้ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ บทที่ 6 จัดการไฟล์ภาพ บทที่ 7 รู้สักนิดก่อนคิดจะแต่งภาพ บทที่ 8 การตกแต่งภาพ บทที่ 9 การพิมพ์ภาพ บทที่ 10 การเผยแพร่ภาพของคุณ

Admin

02/03/2018

108 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

ผู้เขียน : อรวินท์ เมฆพิรุณ ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 13×18 ซม. จำนวนหน้า: 272 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับกล้องดิจิตอล บทที่ 2 ดูแลรักษากล้องดิจิตอล บทที่ 3 เรียกดูและจัดการไฟล์ภาพในกล้อง บทที่ 4 สัตว์โลกน่ารัก บทที่ 5 ภาพวิวทิวทิศน์ บทที่ 6 ภาพบุคคล บทที่ 7 แสงไฟยามค่ำคืน บทที่ 8 เทคนิคอื่นๆ ในการถ่ายภาพ บทที่ 9 ภาพจากลูกเล่นของความเร็วชัตเตอร์ บทที่ 10 การถ่ายภาพวัตถุ บทที่ 11 แต่งภาพสวยด้วย Photoshop

Admin

02/03/2018
1 30 31