เรียนลัด C# และการเขียนโปรแกรม .NET

ผู้เขียน : สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 240 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทนำ Intro วันที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและการติดตั้ง .NET Framework วันที่ 2 โครงสร้างของภาษา C# และ VB.NET วันที่ 3 การเขียนโปรแกรมด้วย C#, VB.NET เบื้องต้น วันที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย C#, VB.NET ตอนที่ 1 วันที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย C#, VB.NET ตอนที่ 2 วันที่ 6 […]

Admin

12/03/2018

คู่มือเรียน SQL ด้วยตัวเอง

ผู้เขียน : ผศ. ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17×24 ซม. จำนวนหน้า: 208 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 ฐานข้อมูลและ SQL บทที่ 2 การสร้างเทเบิลและจัดการข้อมูล บทที่ 3 การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (SELECT) บทที่ 4 การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT… WHERE) บทที่ 5 สอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ บทที่ 6 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับกลุ่มข้อมูล บทที่ 7 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับตัวอักษร วันที่ และเวลา บทที่ 8 การสอบถามข้อมูลแบบซ้อนกัน (SELECT … SELECT) บทที่ 9 การสอบถามข้อมูลแบบจัดกลุ่มข้อมูล […]

Admin

12/03/2018

อินไซท์ SQL Server 7 Step by Step : ครอบคลุมเวอร์ชั่น 2000

ผู้เขียน : อำไพ สินลิขิตกุล ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19×24 ซม. จำนวนหน้า: 584 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พร้อม CD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 แนะนำ SQL Server 7 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม SQL Server บทที่ 4 การจัดการเซอร์วิส บทที่ 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ SQL Server บทที่ 6 ออบเจ็คและชนิดข้อมูล บทที่ 7 สร้างและจัดการยูสเซอร์ บทที่ 8 การจัดการดาต้าเบสของ SQL Server บทที่ […]

Admin

08/03/2018

Advanced Windows XP ฉบับ Network & Internet Sharing

ผู้เขียน : สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 336 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 Windows XP Networking บทที่ 02 การ์ด LAN และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก บทที่ 03 เซ็ตอัพ TCP/IP และระบบ LAN แบบ Workgroup บทที่ 04 การแชร์ไฟล์และพรินเตอร์ บทที่ 05 แชร์อินเตอร์เน็ตด้วย Internet Connection Sharing (ICS) บทที่ 06 Internet Connection Firewall (ICF) บทที่ 07 Remote Desktop บทที่ 08 […]

Admin

08/03/2018

ลุยตลาดค้าส่งกวางโจว ฉบับแม่ค้าพาทัวร์

ผู้เขียน : ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 14.9*18.8 ซม. จำนวนหน้า: 184 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2557 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ Part 1 ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง Part 2 แหล่งซื้อสินค้า Part 3 ภาคผนวก

Admin

08/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01  Toast และ Activity บทที่ 02 Dialog และ Notification บทที่ 03  Menu และ Action Bar บทที่ 04 ListView, ListActivity  และ Spinner บทที่ 05 การทำงานกับรูปภาพ บทที่ 06 โทรศัพท์ […]

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด:  17*22  ซม. จำนวนหน้า: 424 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ  พร้อม DVD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับแอนดรอยด์ บทที่ 02 การติดตั้ง เครื่องมือพัฒนา บทที่ 03 สร้างแอพแรกของคุณ บทที่ 04 พื้นฐานการพัฒนา Android Application บทที่ 05 การออกแบบ UI  และจัดการกับอีเวนต์ บทที่ 06 เริ่มต้นสร้างเกมซูโดกุ บทที่ […]

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

07/03/2018

สร้างเว็บ Mobile Application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22 ซม. จำนวนหน้า: 304  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 พื้นฐานการใช้งาน Dreamweaver CS6 บทที่ 02 เริ่มต้นสร้างไฟล์ jQuery Mobile และหน้า Page บทที่ 03 จัดการกับ Header, Footer และ Content บทที่ 04  สร้างปุ่ม (Button), ลิงค์เชื่อมโยง และใส่เอฟเฟ็คต์เปลี่ยนหน้า Page บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 232 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แนะนำการเขียนโปรแกรมWindows Phone 7 บทที่ 02 การติดตั้งเครื่องมือสำหรัพัฒนาโปรแกรม Window บทที่ 03 เริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม Hello World บทที่ 04 การพัฒนาโปรแกรมนำทางบนหน้าจอ (Page Navigation) บทที่ 05 การใช้งานทิศทางหน้าจอโทรศัพท์ (Screen Orientation) บทที่ 06 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือเขียน iPhone Apps

ผู้เขียน : รวิทัต ภู่หลำ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 344 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กรกฏาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 00 บทนำ บทที่ 01 เตรียมตัวเดินทาง บทที่ 02 Hello World บทที่ 03 แนวคิดเชิงวัตถุ และการโปรแกรม เชิงวัตถุใน Objective-C บทที่ 04 วัตถุพื้นฐาน (Foundation Objects) บทที่ 05 การออกแบบโปรแกรมแบบแยกสังขาร บทที่ 06 ชำแหละการทำงานของ iOS […]

Admin

06/03/2018
1 30 31 32 33