ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?

บางคนเวลาเรียกใช้หน้าต่าง Command Prompt หรือ Windows PowerShell แล้วประสบปัญหา เจอฟอนต์หน้าตาแปลกประหลาด บ้างก็เล็กจนมองแทบไม่เห็น ปรับขนาดก็แล้วเปลี่ยนฟอนต์ก็แล้วไม่ช่วยอะไร ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ วิธีแก้ไม่ยาก!

 1. เปิดหน้าต่าง Command Prompt โดยกดคีย์ Windows + R เพื่อเปิดหน้าต่าง Run จากนั้นพิมพ์ cmd แล้วกดคีย์ Enter หรือเปิดหน้าต่าง Windows PowerShell โดยคลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Windows PowerShell
 2. คลิกขวาที่แถบ Title bar เลือก Properties
  ฟอนต์ใน Command Prompt และ Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 3. คลิกแท็บ Font ที่ Size และ Font จะเห็นชื่อและขนาดของฟอนต์ที่ใช้งานอยู่ ในที่นี้คือ can_jaew ขนาด 16
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 4. ให้เราคลิกเลือกชื่อและขนาดของฟอนต์ที่ต้องการ ในที่นี้สมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้ฟอนต์แบบเดิมๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม อย่างเช่น Consolas ขนาด 16 จากนั้นคลิกปุ่ม OK
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 5. สังเกตว่าถ้าฟอนต์บนหน้าต่าง Command Prompt หรือ Windows PowerShell ยังไม่เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแต่ปิดหน้าต่างแล้วเปิดใหม่ก็กลับเป็นเหมือนเดิม ให้คลิกขวาที่แถบ Title bar แล้วเปิดหน้าต่าง Properties อีกครั้ง
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 6. คลิกแท็บ Options ที่ Current code page จะแสดงโค้ดตัวเลขที่บ่งบอกถึงภาษาของโปรแกรมที่ใช้อยู่ (system locale) ซึ่งไม่รองรับ Unicode ในที่นี้เป็น 874 หรือก็คือภาษา Thai (Thailand) อาจเป็นไปได้ว่าฟอนต์บางตัว อย่างเช่น Consolas ที่เลือก หรือฟอนต์ที่ถูกตั้งเป็นค่า default ให้กับตัวโปรแกรม ไม่ซัพพอร์ตกับภาษาหรือ Code Page นี้ จึงทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่ต้องการได้ คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 7. ทางแก้คือ ให้เราไปเปลี่ยน code page หรือภาษาของโปรแกรมที่ใช้อยู่ (system locale) ให้เป็นภาษาที่ฟอนต์นี้รองรับ โดยเปิดหน้าต่าง Windows Settings ดังรูป คลิกตัวเลือก Time & Language
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 8. จากนั้นคลิกตัวเลือก Region & Language หรือ Language
 9. ที่หัวข้อ Related settings คลิกที่ Administrative language settings
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 10. ในหน้า Region คลิกแท็บ Administrative
 11. ที่หัวข้อ Language for non-Unicode programs คลิกปุ่ม Change system locale…
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 12. ที่ Current system locale: ให้เปลี่ยนจาก Thai (Thailand) เป็น English (United States) แล้วคลิกปุ่ม OK (หรืออีกกรณีคือ ถ้าใช้ Windows 10 จะติ๊ก “ถูก” ที่ Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support เพื่อใช้ UTF-8 โดยไม่ต้องสนใจตัวเลือกที่ Current system locale ก็ได้ เพราะ UTF-8 รองรับ Unicode และสามารถใช้ได้กับทุกๆ ภาษาทั่วโลก)
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 13. ระบบจะแจ้งว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า System locale ระบบจำเป็นที่จะต้องรีสตาร์ท Windows เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามต้องการ ให้เราบันทึกงานและปิดโปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม Restart now
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 14. เมื่อรีบู๊ตกลับเข้ามาในระบบ ให้เปิดหน้าต่าง Command Prompt หรือ Windows PowerShell อีกครั้ง จากนั้นคลิกขวาที่แถบ Title bar เลือก Properties
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 15. คลิกแท็บ Options ที่ Current code page จะเห็นว่าโค้ดตัวเลขเปลี่ยนเป็น 437 (OEM – United States) หรือ 65001 (UTF-8) เรียบร้อยแล้ว
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 16. คลิกแท็บ Font เปลี่ยนเป็นชื่อและขนาดฟอนต์ตามที่ต้องการ ในที่นี้คือ Consolas ขนาด 16 จากนั้นคลิกปุ่ม OK
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 17. จะเห็นว่าฟอนต์บนหน้าต่าง Command Prompt หรือ Windows PowerShell ถูกเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแล้ว
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 18. ถ้าต้องการกำหนดให้ใช้ฟอนต์นี้เป็นค่าเริ่มต้น คลิกขวาที่แถบ Title bar เลือก Defaults
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?
 19. ที่แท็บ Font กำหนดชื่อและขนาดฟอนต์ตามต้องการ (ในที่นี้คือ Consolas ขนาด 16) จากนั้นคลิกปุ่ม OK
  ฟอนต์ใน Command Prompt/Windows PowerShell ดูแปลกไป เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำไงดี?