Windows.old ในไดรว์ C คืออะไร? จะลบทิ้งได้มั๊ย? ลบยังไง?

ปกติหลังจากมีการอัพเดตเวอร์ชั่นให้กับ Windows อย่างเช่นล่าสุด ถ้าใครอัพเดต Windows 10 ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด April 2018 Update (build 1803) ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพื้นที่ว่างของไดรว์ C หรือไดรว์ที่ติดตั้ง Windows จะเหลือน้อยลงกว่าเดิมมาก

เมื่อเข้าไปดูจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อแปลกๆอย่าง Windows.old เมื่อเปิดดู Properties ของโฟลเดอร์นี้ โดยคลิกขวาเลือก Properties จะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่โตมาก (ในที่นี้คือ 18.8 GB) แล้วมันคือโฟลเดอร์อะไร?

จริงๆแล้ว Windows.old มันก็คือ โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บสำรองข้อมูลเดิมของ Windows ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่า ก่อนที่จะมีการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่เก็บเอาไว้ ทั้งนี้เป็นการเผื่อไว้ในกรณีที่หากเกิดปัญหาในการใช้งานขึ้นหลังจากที่ได้อัพเดตไปแล้ว ก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง Go back to the previous version เพื่อย้อนระบบกลับคืนไปใช้เวอร์ชั่นเก่าได้นั่นเอง แต่ถ้าหลังจากอัพเดตเวอร์ชั่นแล้วทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติดี จะลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งได้มั๊ยเพราะมันมีขนาดใหญ่เหลือเกิน เปลืองเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์?

ถ้ามั่นใจว่าหลังจากอัพเดตเวอร์ชั่นแล้ว Windows ทำงานได้เป็นปกติดี ก็สามารถลบทิ้งได้ แต่เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ระบบ ดังนั้นมันจึงไม่สามารถคลิกเลือกแล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบทิ้งด้วยวิธีปกติได้ เพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะลบโฟลเดอร์ Windows.old นี้ ทำได้โดย

  1. คลิกขวาบนไดรว์ C หรือไดรว์ที่ติดตั้ง Windows แล้วเลือก Properties
  2. ในหน้าต่าง Properties คลิกปุ่ม Disk Cleanup ดังรูป
  3. ระบบจะสแกนตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้น ในหน้าต่าง Disk Cleanup คลิกปุ่ม Clean up system files ดังรูป
  4. ระบบจะสแกนตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้น จะปรากฏตัวเลือก Previous Windows installation (s) ดังรูป ให้คลิก “ถูก” ที่ตัวเลือกดังกล่าว (สามารถคลิกตัวเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ)
  5. จากนั้นคลิกปุ่ม OK
  6. คลิกปุ่ม Delete Files เพื่อดำเนินการลบ
  7. หลังจากนี้จะไม่สามารถย้อนระบบคืนกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่าได้อีก คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน
  8. รอจนกระบวนการเสร็จสิ้น ปิดหน้าต่าง Properties จากนั้นกลับไปดูที่ไดรว์ C จะเห็นว่าโฟลเดอร์ Windows.old ถูกลบทิ้งไปแล้ว
  9. ได้พื้นที่ว่างของไดรว์เพิ่มขึ้นมา ดังรูป เป็นอันเสร็จสิ้น

Author

  • เรียนมาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม แต่หลังจากเรียนจบ ชีวิตก็ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางสายคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด นับตั้งแต่เป็นอาจารย์ เป็นวิทยากร จนมาเป็นบรรณาธิการและนักเขียน ที่มีผลงานการเขียนหนังสือคอมฯ ที่ออกจะแนวๆ ฮาร์ดคอร์มายาวนานกว่าสิบปี พร้อมๆ ไปกับการตามติดข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทุกๆ วันนี้แทบแยกกันไม่ออกระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ