Windows.old ในไดรว์ C คืออะไร? จะลบทิ้งได้มั๊ย? ลบยังไง?

ถ้าไม่ได้ใช้ปล่อยไว้ก็เปลืองเนื้อที่ ลบทิ้งได้พื้นที่ว่างมาอีกเพียบ! แต่จะลบได้มั๊ย? ลบยังไง?

Passakorn Pacharoen

15/05/2018