อัพโหลดฟอนต์ มาใช้ใน Canva Pro

สำหรับผู้ใช้ที่สมัครใช้ Canva Pro และ แบบ Education ในการใช้งานก็จะมีรูปแบบงานกราฟิกให้เราได้เลือกนำมาใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูป วีดีโอ และสำหรับงานออกแบบกราฟิก ที่ขาดไม่ได้คือเรื่อง ฟอนต์ ถึงแม้ใน Canva Pro หรือ Education จะมีฟอนต์แบบพรีเมี่ยม ให้เราได้เลือกนำมาใช้มากมาย แต่หากเราต้องการฟอนต์ที่ไม่ได้มีอยู่ในโปรแกรมมาใช้จะต้องทำอย่างไร ซึ่งโปรแกรม Canva Pro และ Education ก็สามารถอัพโหลดฟอนต์มาใช้ในโปรแกรมได้ ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

YadpirunK

09/09/2022