ตะลุยเมืองจีน

ผู้เขียน : สันติ ลิมป์กิตติพร ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide) รายละเอียดสินค้า ขนาด: 14.9*18.8  ซม. จำนวนหน้า: 300 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2557 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ เตรียมพร้อมก่อนไปท่องแดนมังกร Day 1 ปักกิ่ง Day 2 ปักกิ่ง > ซำนไห่กวน > ปักกิ่ง Day 3 ปักกิ่ง Day 4 ลั่วหยาง > เติ้งเฟิง > ลั่วหยาง Day 5 ลั่วหยาง Day 6 ซีอาน Day […]

สันติ ลิมป์กิตติพร

08/03/2018