ชม ชิม ช้อป ชิลล์ in เชียงใหม่

ผู้เขียน : จิตตานันท์ ทองทับ, ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide) รายละเอียดสินค้า ขนาด: 14.6*21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มกราคม 2553 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ Part 1 รู้จักแล้วจะรักเชียงใหม่ Part 2 ตารางกิจกรรมประจำปี Part 3 ธรรมชาติ ฤดูกาลและการเตรียมพร้อม Part 4 ข้อมูลการเดินทาง Part 5 ที่พัก Part 6 ชม ชิม ช้อป ชิลล์ ในจังหวัดเชียงใหม่ zone ดอยสุเทพ-ปุย-หน้ามอ Zone นิมมานเหมินท์-ศิริมังคลาจารย์ Zone […]

จิตตานันท์ ทองทับ

07/03/2018