สร้างภาพสวยถูกใจด้วย Ai Art

สำนักพิมพ์: Provision                   ผู้เขียน: ธนบรรณ สัมมาชีพ

หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์                  ราคา:  325 บาท

www.dplusshop.com

เนื้อหาโดยย่อ

แนะนำการใช้เครื่องมือ AI หลายตัวร่วมกันในการสร้างภาพขึ้นจากคำบรรยายหรือ prompt ChatGPT / Bing / DALL-E ช่วยสร้าง prompt จากคำบรรยายภาพ , Midjourney สร้างภาพวิจิตรงดงาม รายละเอียดสมจริง , Stable Diffusion โปรแกรม AI ที่จัดท่าทางตัวแบบได้ตรงตามสั่งที่สุด , Krea.ai ช่วยปรับปรุงรายละเอียดภาพ ,Canva ร้อยเรียงส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน และ เพิ่มเติม! ตัวอย่าง prompt สำหรับงานประเภทต่างๆ และแหล่งสำหรับค้นหา prompt ท้ายเล่ม

บทที่ 1 ทำความรู้จัก Generative AI เพื่อนใหม่หัวใจครีเอทีฟ

บทที่ 2  รู้จักกันก่อนใช้งาน ChatGPT

บทที่ 3  เริ่มต้นกับ Midjourney

บทที่ 4  Midjourney ที่ไม่ธรรมดา

บทที่ 5  เริ่มต้น Stable Diffusion

บทที่ 6  ปรับปรุงภาพด้วย Krea

บทที่ 7  เก็บงานด้วย Canva

บทที่ 8  ส่งท้าย

ภาคผนวกแหล่งรวม Prompts

รายละเอียดสินค้า 

ISBN 978-616-204-820-3          ขนาด:  17*24 ซม.
จำนวนหน้า:  232 หน้า                         ลักษณะพิเศษ: 4 สี
พิมพ์ครั้งที่: 1                                        เดือน/ปี ที่พิมพ์ เม.ย. 67