รถ Hybrid ตอนขับแบบไฟฟ้าล้วนจะเหมือนรถ 𝐁𝐄𝐕 หรือไม่

โดยหลักการแล้วทั้งรถ Hybrid ทั้ง HEV และ PHEV เวลาที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน (mode EV) ก็จะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV แต่อาจจะไม่ได้การตอบสนองที่แรงเท่า เพราะมักจะใส่มอเตอร์มาในขนาดเล็กกว่ารถไฟฟ้าล้วน นอกจากนี้การเร่งที่ตัวมอเตอร์อาจรู้สึกหน่วงกว่าอยู่บ้าง เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ยังอาจมีการสูญเสียกำลังผ่านระบบเกียร์ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ด้วย (ถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ติดในขณะนั้นก็ตาม) ในขณะที่รถ BEV ไม่มีตรงนี้ แต่ความแตกต่างนี้จะมากน้อยขึ้นกับการออกแบบรถแต่ละรุ่น และความรู้สึก “ทันใจ” ของผู้ขับขี่แต่ละคนด้วย

ส่วนในตอนเบรคนั้นก็เช่นกัน ถ้าเป็นรถ BEV บางรุ่นอาจสามารถตั้งให้มีระดับของการ regen พลังงานคืนเพื่อช่วยเบรคได้มากกว่า ก็จะรู้สึกถึงความหน่วง และได้พลังงานคืนมากกว่า ในขณะที่การเบรคของรถ HEV และ PHEV จะฝังอยู่ในระบบเกียร์ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องยนต์น้ำมันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลจากหนังสือ : รถไฟฟ้า 𝗘𝗩 𝟭𝟬𝟭
🛒 dplusshop : https://www.dplusshop.com/p/608
🛒 shopee : https://bit.ly/3iSLso1
🛒 lazada : https://bit.ly/3FMnKTg