จะใช้คอมฯ แต่เมาส์เสีย? ใช้ Numeric Keypad แทนได้ ง่ายจะตาย!

คีย์บอร์ดเสียยังเรียก On-Screen Keyboard ขึ้นมาใช้งานแทนได้ แต่ถ้าเมาส์เสียจะทำไง ? จริงๆ แล้ว Windows มีตัวช่วยให้เราสามารถใช้ปุ่มตัวเลขบน Numeric Keypad มาบังคับตัวชี้แทนเมาส์ได้ ดังนี้

 1. เปิดหน้าต่าง Windows Settings คลิกตัวเลือก Ease of Access
  จะใช้คอมฯ แต่เมาส์เสีย? ง่ายจะตาย! ใช้ Numeric Keypad แทนก็ได้
 2. ในหน้าต่าง Ease of Access คลิกตัวเลือก Mouse
 3. คลิก On ที่ Control your mouse with a keypad เราจะสามารถใช้ปุ่มตัวเลข Numeric Keypad (1-9) บนคีย์บอร์ด มาบังคับตัวชี้ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอแทนเมาส์ได้
  จะใช้คอมฯ แต่เมาส์เสีย? ง่ายจะตาย! ใช้ Numeric Keypad แทนก็ได้
 • Only use Mouse Keys when Num Lock is on : เปิด/ปิด การใช้ปุ่มตัวเลขแทนเมาส์เฉพาะเมื่อปุ่ม Num Lock อยู่ในสถานะ On เท่านั้น
 • Show the Mouse Keys icon on the taskbar : เปิด/ปิด การแสดงไอคอน Mouse Keys ไว้บนทาสก์บาร์
 • Hold the Ctrl key to speed up and the Shift key to slow down : เปิด/ปิด การกดคีย์ Ctrl หรือ Shift ค้างไว้ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการเลื่อนตัวชี้เมาส์
 • Pointer speed : ปรับความเร็วของตัวชี้เมาส์
 • Pointer acceleration : ปรับความเร่งของตัวชี้เมาส์
 • Change other mouse options : ปรับเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ ในการตั้งค่าเมาส์
  จะใช้คอมฯ แต่เมาส์เสีย? ง่ายจะตาย! ใช้ Numeric Keypad แทนก็ได้
 • Select your primary button : เลือกปุ่มหลักสำหรับคลิกเมาส์
 • Roll the mouse wheel to scroll : เลือกหมุนล้อเลื่อนบนเมาส์ เพื่อเลื่อนหน้าจอไปทีละหลายๆ บรรทัดในแต่ละครั้ง (Multiple lines at a time) หรือเลื่อนไปทีละหน้าจอ (One screen at a time)
 • Choose how many lines to scroll each time : เลือกจำนวนบรรทัดที่เลื่อนล้อหมุนในแต่ละครั้ง
 • Scroll inactive windows when I hover over them : เปิด/ปิด การใช้ Scroll เพื่อเลื่อนหน้าจอ เมื่อวางตัวชี้เมาส์ไว้บนหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้งาน