เที่ยวเกาหลี SEOUL INCHEON-BUSAN

ผู้เขียน:  DPlus Guide Team

ประเภทหนังสือ:  หนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ


ปกติปก 330 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-719-0

ขนาด:  14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า:  384 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  4 สี
ปีที่พิมพ์  มี.ค. 62

เนื้อหาโดยย่อ
ตะลุยเที่ยวเกาหลี 3 เมืองหลัก กับดีพลัสไกด์ โซล อินชอน พูซาน Seoul (โซล) เมืองหลวงของเกาหลีที่เป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่าง ทั้งการ คมนาคม แฟชั่น อาหาร ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เที่ยวรอบเดียวก็ไม่พอต้องกลับมาซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง เมืองต่อไปคือ Incheon   (อิชอน) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ รองจากโซล และพูซาน เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของเกาหลีใต้ เพราะมีทั้งท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประตูสู่เกาหลีอีกด้วย และ Busan (พูซาน) เมืองอันดับ 2 รองจากกรุงโซล เป็นเมืองท่าที่นับว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กรุงโซลเลย ปัจจุบันพูซานก็ยังพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จึงไม่แปลกเลยที่หลายๆ คนเลือกจะไปสัมผัสเมืองแห่งทะเลและชายหาดของพูซาน

สารบัญ
Part 1 Hello! KOREA
Part 2 เที่ยวกรุงโซล SEOUL
Part 3 ONE DAY TRIP FROM SEOUL
Part 4 เที่ยวอินชอน INCHEON
Part 5 เที่ยวพูซาน BUSAN
Part 6 SPECIAL TRIP IN BUSAN
Part 7 เตรียมพร้อมก่อนตะลุยเกาหลี
Part 8 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลี