Ukulele เล่นง่ายสไตล์ตุ๊กตา

ผู้เขียน : อานันทยุทธ ทองเลี่ยม ผู้บรรยายวิดีโอ จมาพร แสงทอง (ตุ๊กตา)
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*21  ซม.
จำนวนหน้า: 128 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับขาวดำ พร้อม DVD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเซอร์ จำกัด

สารบัญ

Chapter 1 รู้จักอูคูเลเล่
Chapter 2 สาย Ukulele ประเภทต่างๆ
Chapter 3 วิธีถือ Ukulele และการดีดเบื้องต้น
Chapter 4 เคล็ดลับเปลี่ยนสาย Ukulele
Chapter 5 คอร์ดและการเปลี่ยนคอร์ด
Chapter 6 วิธีเกา Ukulele เล่นได้ทุกเพลง
Chapter 7 แบบฝึกสตรัมคอร์ด
Chapter 8 Cord Smallroom