ทริปสุดสัปดาห์ สวนผึ้ง อัมพวา มหาชัย ราชบุรี นครปฐม

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 256 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ราชบุรี
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-ชิลล์
-พัก
สมุทรสงคราม
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-ชิลล์
-พัก
นครปฐม
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-ชิลล์
-พัก
สมุทรสาคร
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-พัก

การใช้ GPS และ QR Code