Speed of Light

ผู้เขียน : พศิน อัธยาตมวิทยา
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 20.32*22.86 ซม.
จำนวนหน้า: 240 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

สารบัญ

แนวคิดและแนวทางสำหรับหนังสือเล่มนี้
จัดกระเป๋า (อุปกรณ์) และเช็คตารางเรียน
คาบเรียนที่หนึ่ง ทำความเข้าใจกล้องถ่ายภาพ
คาบเรียนที่สอง ทำความเข้าในการทำงานของแฟลช
คาบเรียนที่สาม การควบคุมกล้องและแฟลช
คาบเรียนที่สี่ การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของแฟลช
คาบเรียนที่ห้า เข้าใจทิศทางของแสง
พักเที่ยง
คาบเรียนที่หก ลักษณะของแสง
คาบเรียนที่เจ็ด สีของแสงแฟลช
พักบ่าย
คาบเรียนที่แปด การจำกัดการกระจายของแสง
คาบเรียนที่เก้า การใช้ประโยชน์จากแฟลชตัวเดียวให้ได้มากที่สุด
วิชางานประดิษฐ์
ทำการบ้าน : หาข้อมูล
the making of “speed of light”