shoot at me easy DSLR

ผู้เขียน : นพนันท์ เลิศวัฒนะไพศาล
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16*16.9 ซม.
จำนวนหน้า: 276  หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มกราคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม
ระดับความยากง่าย: เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 เลือกซื้อกล้อง
บทที่ 02 อุปกรณ์
บทที่ 03 การเก็บอุปกรณ์
บทที่ 04 เทคนิคง่ายๆ ช่วยได้นะ
บทที่ 05 ถ่ายง่ายๆในบ้าน
บทที่ 06 ออกไปถ่ายภาพนอกบ้านกัน
บทที่ 07 ตกแต่งภาพง่ายนิดเดียว
บทที่ 08 สัพเพเหระ