โซล ใคร ๆ ก็เที่ยวได้

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 384  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี  (พร้อมแผนที่ใหญ่)
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Hi! SEOUL
GYEONGBOK
GWANGHWAMUN
MYEONG-DONG
DONGDAEMUN
NAMSAN
HONGDAE
YEOUIDO
APGUJEONG
GYEONGGI-DO
INCHEON
READY TO GO SEOUL