รถไฟฟ้า พาอร่อย BTS&MRT

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 12.1*22.7 ซม.
จำนวนหน้า: 132 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 รถไฟฟ้า BTS
Part 2 รถไฟฟ้า MRT