ทีเด็ด Portrait Photography

ผู้เขียน : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 176 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 เลือกอุปกรณ์สำหรับ Portrait
บทที่ 02 ทำความเข้าใจกับแฟลช
บทที่ 03 จัดไฟสตูดิโอ…ง่ายนิดเดียว
บทที่ 04  หาแสงให้เหมาะสำหรับ Portrait
บทที่ 05 เทคนิคในการจัดองค์ประกอบ
บทที่ 06 ท่าทางการโพสของนางแบบ
บทที่ 07 หาแสงให้เหมาะสำหรับ Portrait