Perfect Portrait : Photography & Retouching techniques

ผู้เขียน : สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51×19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 258 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Workshop 1 กฏสามส่วนกับใบไม้เปลี่ยนสี
Workshop 2 เนตรนารี พิฆาตใจ
Workshop 3 เนตรนารี พิฆาตใจ 2
Workshop 4 Winter in my Heart
Workshop 5 Brush สี Brush เถลิง
Workshop 6 ซับซ้อน ซ่อนภาพ (Grunge)
Workshop 7 แต่งแต้ม เติมสี (Make up)
Workshop 8 ไดคัท เรื่องง่ายๆ ที่ต้องใช้ความอดทน
Workshop 9 ชีวิตที่ถูกตีกรอบ
บทส่งท้าย