โซ้ยเตี๋ยว 120 ร้านเด็ด!

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 128 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านเยาวราช
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านสุขุมวิท
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านอ่อนนุช
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านรัชดาภิเษก
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านลาดพร้าว
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านอนุสาวรีย์ชัย
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านสีลม
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านพระนคร
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านดุสิต
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านธนบุรี
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านพระราม 2
โซนโซ้ยเตี๋ยวย่านปริมณฑล