คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Mirrorless

ผู้เขียน : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 210 หน้า
พิืมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับกล้อง Mirrorless
บทที่ 02 หาเรื่องเสียเงินกับอุปกรณ์เสริม
บทที่ 03 ก่อนเริ่มถ่ายภาพ
บทที่ 04  ทำความเข้าใจกับ Conposition and Light
บทที่ 05 Settings ปรับค่า  Mirrorless ให้เป็น
บทที่ 06 ถึงเวลา Shooting Time
บทที่ 07 วางกล้องจับเมาส์