Macro Photography : สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก

ผู้เขียน : Oberon
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 20.32 x 22.86 ซม.
จำนวนหน้า: 180 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

สารบัญ
บทที่ 1 ก้าวสู่โลกของมาโคร
บทที่ 2 อุปกรณ์สำหรับงานมาโคร
บทที่ 3 เทคนิคพื้นฐานการถ่ายภาพมาโคร
บทที่ 4 เคล็ด (ไม่ลับ) กับการเข้าใกล้แมลงตัวน้อย
บทที่ 5  Digital Darkroom มาโครในห้องมืดดิจิตอล