Japan ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 496  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1  รู้จักก่อนไปรักญี่ปุ่น
Part 2 Hokkaido
Part 3 Tohoku
Part 4 Kanto
Part 5 Kansai
Part 6 Chubu
Part 7 Chugoku
Part 8 Kyushu
Part 9 เตรียมพร้อมก่อนเที่ยวญี่ปุ่น