ทริปสุดสัปดาห์ หัวหิน – ชะอำ – ปราณบุรี

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 256 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 Hua-Hin
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-ชิลล์
-พัก
Part 2 Pranburi
-ชม
-ชิม
-ช้อป
-ชิลล์
-พัก
Part 3 Cha-Am
-ชม
-ชิม
-ชิลล์
-พัก
Part 4 Petchaburi
-ชม
-ชิม
การใช้ GPS และ QR Code